צדיק הדור: פרשת נח

נח איש צדיק היה בדורותיו, בדורותיו ולא בדורו של אברהם. איפה זה פוגש אותנו בדורנו?

עוד לפני שהכרנו אותו וראינו את פועלו, זוכה נח לקבל שבחים יוצאי דופן בתנ"ך:

וְנֹחַ, מָצָא חֵן בְּעֵינֵי יְהוָה(בראשית ו' פסוק ח')

נֹחַ אִישׁ צַדִּיק תָּמִים הָיָה, בְּדֹרֹתָיו (ט')

לא משה ולא שלושת האבות שהם יסוד העם היהודי – לא זכו להתייחסות כזאת לפני שפעלו ועשו ולו מעשה טוב אחד למען עם ישראל או בניסיון מול הקב"ה.
אך במבט נוסף במפרשים אנחנו רואים לאורך הסיפור האשמות קשות על נח ודברים שלא עומדים בקנה אחד עם "איש צדיק ותמים".

רש"י במקום אומר:

"יש מרבותינו דורשים אותו לשבח, כל שכן שאלו היה בדור צדיקים היה צדיק יותר.
ויש שדורשים אותו לגנאי, לפי דורו היה צדיק, ואלו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום…. אף נח מקטני אמנה היה, מאמין ואינו מאמין שיבוא המבול ולא נכנס לתיבה עד שדחקוהו המים."

והזוהר הקדוש מוסיף ומבדיל בין משה שהתווכח עם הקב"ה על מנת שלא יחריב את הדור לעומת נח שלא התנגד לכך. בהנחה שלרש"י אין עניין של סגירת חשבונות עם נח, אנחנו עומדים פה מול שני קצוות קיצוניים של מדד הצדיקות; בסופו של דבר נח זכה להיות סוג של ה"אדם הראשון" השני, ולהוות תיקון לאמונה התמימה מול הבורא ואף זכה לקבל הבטחה מהקב"ה שלא ירד יותר מבול על העולם, מה שמשאיר אותנו עם ההבנה כי נח כנראה לא היה ברירת המחדל של הקב"ה אלא היה בו קצת מעבר.

נמדד לפי מדרגתו

התורה מלמדת אותנו פה עיקרון גדול וחשוב: האדם נמדד על פי ניסיונו ולא על פי מעשיו.
לא דומה יהודי שגדל בסביבה תומכת ומחזקת ובין אחד שגדל בסביבה עוינת, לא דומה אדם שהיה רגיל כל החיים לעושר לבין אדם שגדל בעוני, עבד וחסך עד שהתעשר,
לכן וודאי שנח לא עשה מה שעשה אברה ולא עמד בניסיונות שהוא עמד בהם, אך נח שייך לדור אחר לחלוטין,  עשרה דורות אחורה עם התמודדויות שונות.
רש"י לא "מחפש" את נח אלא הוא בא ומלמד זכות על הדור כולו, וכי אין להשוות בין הדורות של נח ושל אברהם כי כל דור מתמודד עם ניסיונות אחרים, ולהשליך גם על דורנו אנו – שהיום כשהכול גדול, נגיש, מפתה, קשה יותר מבעבר להבדיל בין טוב לרע, בין נכון ללא נכון.

נח עשה פחות מאברהם, זה נכון, אך במדרגתו, נח עשה את הכי טוב שהיה יכול לדורו, ולניסיונות שלו ולא סתם הוא הוגדר כאדם צדיק, ישר, תמים. לא מצופה מאיתנו להיות אברהם אבינו בדורו, אלא להיות אברהם אבינו בדורנו, להיות האור, הלפיד של הדור הזה.
איש צדיק תמים, בדורותיו.

 

שבת שלום.

 

אודות הכותב/ת

כתוב תגובה