תגית: נשים לומדות תורה

סיפורים אישיים

מתלהטות אחריה

מאת

בפרויקט שלפניכן פגשתי שש נשים למדניות שמתענגות על התורה. הן חלקו איתי את האות המיוחדת במסע שלהן בארון הספרים היהודי, ספר אחד שהוא מנגינת חייהן ודרכו הן מוצאות חיבור לעצמן ולריבונו של עולם.