כתבות מאת: אוראל סולימני

הכותבת היא מגשרת משפחתית ומאמנת אישית וקבוצתית