);

אָמַרְתִּי לו : כואֵב לִּי הַכּׂל
וְהוא שָאַל אִּם אֲנִּי עומֶדֶת לָמות
מִּזמַן לא כָאַב לִּי כָכָה
אולַי
אֲנִּי עומֶדת לִּחְיות.

.

.

.

.

.

.

 

רוצה לפרסם שיר במדור?
שלחי אלינו!

אודות הכותב/ת

השאר תגובה